Rekrutacja na stypendia 2015/2016

 

PROCES REKRUTACJI

1 marca 2015 roku zakończony został I etap rekrutacji na stypendia Kirklanda w roku akademickim 2015/2016.

W tym roku o stypendia ubiegało się 390 kandydatów: 309 z Ukrainy, 22 z Białorusi, 16 z Rosji, po 11 z Kirgizji i Armenii, 9 z Mołdowy, 5 z Gruzji, 4 z Kazachstanu i 3 z Azerbejdżanu.

powazne2Kandydaci reprezentują m.in. następujące dziedziny:
Ekonomia i zarządzanie – 111
Prawo – 38
Administracja publiczna – 32
Administracja i zarządzanie biznesem – 24
Administracja i zarządzanie kulturą – 21
Administracja i zarządzanie NGO – 19
Administracja i zarządzanie ochroną środowiska – 10
Administracja i zarządzanie służbą zdrowia – 6
Zarządzanie w edukacji – 28
Zarządzanie i turystyka – 3
Pomoc humanitarna i polityka rozwojowa – 4
Dziennikarstwo – 12
Nauki polityczne – 18
Nauki społeczne - 30
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna – 3
Stosunki międzynarodowe – 27

Po sprawdzeniu kryteriów formalnych, do II etapu - czyli oceny eksperckiej, zakwalifikowało się 345 kandydatów.

 

 

 

STYPENDYŚCI 2015/2016

Po III etapie rekrutacji - rozmowach kwalifikacyjnych, do udziału w Programie w roku akademickim 2015-2016 zakwalifikowało się 45 osób.