O programie

 

Program Kirklanda to dwusemestralne studia doskonalące. Pobyt na stypendiumGLOWNA O PROGRAMIE 01 orientacja Wwa 2010 Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się od programu orientacyjno-przygotowawczego. Ma on przygotować stypendystów do pobytu w Polsce poprzez oswojenie ich z językiem i przybliżenie codziennych realiów, a także zintegrować osoby z różnych krajów, z różnymi doświadczeniami, wykształceniem i poglądami. Elementem sesji orientacyjnej jest uroczysta ceremonia inauguracji Programu odbywająca się na uczelni organizującej sesję.

GLOWNA O PROGRAMIE 02a Krakow-Antonina Kalinichenko 2007 cutPo zakończeniu programu orientacyjnego stypendyści spędzają dwa semestry w jednym z pięciu ośrodków akademickich realizując indywidualny program dydaktyczno-naukowy. Stałym elementem programu akademickiego są też kursy języka polskiego organizowane w poszczególnych miastach.

GLOWNA O PROGRAMIE 03a Janowice - praca 2005W trakcie roku akademickiego stypendyści spotykają się czterokrotnie na spotkaniach integracyjno-merytorycznych, organizowanych w poszczególnych miastach afiliacji. Celem „zjazdów” jest pogłębienie relacji między stypendystami – co ma służyć ich dalszej współpracy, oraz zapoznanie ich z różnymi miastami / regionami Polski.

Staże zawodowe organizowane są przez koordynatorów i opiekunów naukowych w drugim semestrze trwania programu. Większość osób decyduje się staże 2 i 3 tygodniowe, ale zdarzają się staże trwające dłużej niż miesiąc, czasem w kilku instytucjach.

GLOWNA O PROGRAMIE 04 Zabionok Bialorus 2002.PCZwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest składową dwóch prac semestralnych, które stypendyści mają obowiązek napisania na zakończenie każdego z semestrów. W umowie zawieranej ze stypendystą określona jest objętość pracy (min. 50 stron) oraz termin jej złożenia u opiekuna naukowego. Obrony prac dyplomowych na poszczególnych uczelniach odbywają się zazwyczaj w końcu maja i pierwszej połowie czerwca. Proces obrony prac wygląda następująco: pierwszy punkt to około 10-minutowa prezentacja pracy dyplomowej przez stypendystę (cel pracy, źródła, teza, wnioski), a następnie odpowiedzi na dwa pytania o charakterze uzupełniającym pierwszą wypowiedź. Poziom prac jest wysoki, średnio ponad 75% stypendystów otrzymuje za swoją pracę ocenę bardzo dobrą.

GLOWNA O PROGRAMIE 05 zakonczenie 2011Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie Programu odbywa się zawsze w Warszawie i jest dla stypendystów okazją do spotkania osób związanych z przemianami gospodarczymi w Polsce, przedstawicielami parlamentu lub rządu oraz ambasad swoich krajów. Wśród gości zaproszonych na oficjalne zakończenie edycji Programu 2001/2002 była Irena Kirkland, wdowa po patronie Programu. W kolejnych latach byli to m.in. Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld i Bogdan Borusewicz.

 

Program Kirkland Research

W 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa ramach Kirklanda - Program Kirkland Research - będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.

Stypendium przewidziane jest na okres od połowy września do końca stycznia (I semestr). Wspólne elementy z Programem Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, 2 zjazdach wszystkich stypendystów (XI i I) oraz opcjonalnie w szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda i ścieżce społeczno-kulturalnej.

Stypendyści w ramach programu Kirkland Research nie maja obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Obowiązuje ich indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu wszystkich stypendystów.

W roku akademickim 2016/17 w ramach tej ścieżki studiowały 2 osoby z Ukrainy, z których jedna musiała zrezygnować, druga zaś w styczniu ukonczyła stypendium z sukcesem.

 

 

 

hfwPrMLRibWS