Inauguracja kolejnej edycji Programu Kirklanda

InauWro201721 września we Wrocławiu zainaugurowana została 18 edycja Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Nowych Kirklandystów powitał Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski - z wykształcenia chemik z pasji wrocławianin. Rektor wygłosił wykład nt. historii Dolnego Śląska okraszony wykonanymi osobiście na zabytkowych organach fragmentami utworów z kolejnych omawianych epok i oprowadził stypendystów po zabytkowej części Uniwersytetu. Stypendystów przywitali także przedstawiciele władz Wrocławia i województwa Dolnośląskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – fundatora Programu Kirklanda i Fundacji Liderzy Przemian, administrującej Programem.

W roku akademickim 2017/18 roczne pobyty naukowe w Polsce realizować będą 43 osoby z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Armenii. Stypendyści, będą studiowali przede wszystkim prawo, administrację publiczną i zarządzanie w 5 ośrodkach akademickich – Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Warszawie. Ponadto 4 osoby będą realizowały jednosemestralne pobyty badawcze w ramach pilotażu nowej ścieżki Programu – Kirkland Research.

Po inauguracji stypendyści wzięli udział w 10-dniowym pobycie orientacyjnym, którego celem jest m.in. pokazanie współczesnej Polski – jej kultury, najnowszej historii, życia społecznego. Kirklandyści słuchali wykładów na Uniwersytecie Wrocławskim, ale też odwiedzali miejsca takie jak Zamek Książ i Kościoły Pokoju w okolicach Wrocławia, Muzeum Pana Tadeusza czy Centrum Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyli również w szkoleniach mających pozwolić im jak najlepiej wykorzystać pobyt na stypendium, dotyczących motywacji i budowania kariery, standardów w nauce polskiej, umiejętności komunikacji międzykulturowej.