ZJAZD STYPENDYSTÓW W WARSZAWIE

 

W dn. 25-27 stycznia 2017 odbył się kolejny zjazd tegorocznych stypendystów Programu Kirklanda. Spotkanie w Warszawie zostało przygotowane przez Studium Europy Wschodniej UW z Dyrektorem Janem Malickim na czele. Podczas spotkania Stypendysci mieli okazję wysłuchać wykładu dr Andrzeja Raczko (Doradca Prezesa NBP, b. minister finansów RP) i zwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka; spotkać się z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim i zwiedzić Sejm RP oraz spotkać się z przedstawicielami Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – m.in. z Dyrektorem Rafałem Poborskim. Ważnym elementem programu było spotkanie z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, podczas którego stypendyści zapoznali się z historią powstania Fundacji oraz jej programami, m.in. Study Tours to Poland, Programem RITA. Spotkanie było okazją do prezentacji badań przeprowadzonych w ramach Kirkland Research przez Viktora Trynchuka oraz wręczenia mu dyplomu ukończenia stypendium. Na część kulturalno-turystyczną zjazdu złożyły się zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spektakl w Teatrze Roma „Mamma mia”.

 

w MSZKirkland Research zakonczeniemuzeum
sejm 2w MSZ 3DSC 0097 2
centrumsejmw MSZ 4
w muzeum powstania 2w muzeum powstaniaw sejmie