facebook_page_plugin

Statystyki

 

W sumie w latach 2000-2017 Program ukończyło 741 stypendystów z jedenastu krajów, w tym 399 osoby z Ukrainy, 143 z Białorusi, z Gruzji – 49, Rosji – 45 osób, Armenii – 27, Mołdowy – 22, Kazachstanu – 18, Litwy – 12, Słowacji – 10,  Azerbejdżanu - 8  i  z Kirgistanu - 8 osób.


Przyznano 209 dyplomów z wyróżnieniem. Najwięcej stypendystów w tym okresie reprezentowało dziedzinę ekonomii i zarządzania – 223 osoby, prawa – 116 osób oraz administracji publicznej – 90 osób. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili pracownicy wyższych uczelni (274 osoby) oraz urzędnicy i eksperci (173 osoby).

 

LICZBA ABSOLWENTÓW PROGRAMU KIRKLANDA Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

absolwenci 2017 5

 

 

LICZBA ABSOLWENTÓW PROGRAMU KIRKLANDA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
 absolwenci 2017 1

Kolor szary oznacza kraje nie objęte konkursem w danym roku
 

 

 

DZIEDZINY STUDIÓW ABSOLWENTÓW PROGRAMU KIRKLANDA

 

absolwenci 2017 6

 

absolwenci 2017 2

 

 

 MIASTA AFILIACJI ABSOLWENTÓW W CZASIE ICH POBYTU NA STYPENDIUM W POLSCE

 

absolwenci 2017 3

 

LICZBA KOBIETY I MĘŻCZYZN NA PROGRAMIE KIRKLANDA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

absolwenci 2017 4

 

 

Wyniki rekrutacji na stypendia 2017/2018

Wyniki rekrutacji na stypendia 2016/2017

Wyniki rekrutacji na stypendia 2015/2016

Wyniki rekrutacji na stypendia 2014/2015

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search