facebook_page_plugin

O programie

Program Kirklanda oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy i eksperci z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych. Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

Pobyt na stypendium Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się od programu orientacyjno-przygotowawczego. Ma on przygotować stypendystów do pobytu w Polsce poprzez oswojenie ich z językiem i przybliżenie codziennych realiów, a także zintegrować osoby z różnych krajów, z różnymi doświadczeniami, wykształceniem i poglądami. Elementem sesji orientacyjnej jest uroczysta ceremonia inauguracji Programu odbywająca się na uczelni organizującej sesję.

Po zakończeniu programu orientacyjnego stypendyści spędzają dwa semestry w jednym z pięciu ośrodków akademickich realizując indywidualny program dydaktyczno-naukowy. Stałym elementem programu akademickiego są też kursy języka polskiego organizowane w poszczególnych miastach.


MIASTA AFILIACJI STYPENDYSTÓW:

mapaW trakcie roku akademickiego stypendyści spotykają się czterokrotnie na spotkaniach integracyjno-merytorycznych, organizowanych w poszczególnych miastach afiliacji. Celem „zjazdów” jest pogłębienie relacji między stypendystami – co ma służyć ich dalszej współpracy, oraz zapoznanie ich z różnymi miastami / regionami Polski.

Staże zawodowe organizowane są przez koordynatorów i opiekunów naukowych w drugim semestrze trwania programu. Większość osób decyduje się staże 2 i 3 tygodniowe, ale zdarzają się staże trwające dłużej niż miesiąc, czasem w kilku instytucjach.

Zwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest składową dwóch prac semestralnych, które stypendyści mają obowiązek napisania na zakończenie każdego z semestrów. W umowie zawieranej ze stypendystą określona jest objętość pracy (min. 50 stron) oraz termin jej złożenia u opiekuna naukowego. Obrony prac dyplomowych na poszczególnych uczelniach odbywają się zazwyczaj w końcu maja i pierwszej połowie czerwca. Proces obrony prac wygląda następująco: pierwszy punkt to około 10-minutowa prezentacja pracy dyplomowej przez stypendystę (cel pracy, źródła, teza, wnioski), a następnie odpowiedzi na dwa pytania o charakterze uzupełniającym pierwszą wypowiedź. Poziom prac jest wysoki, średnio ponad 75% stypendystów otrzymuje za swoją pracę ocenę bardzo dobrą.

Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie Programu odbywa się zawsze w Warszawie i jest dla stypendystów okazją do spotkania osób związanych z przemianami gospodarczymi w Polsce, przedstawicielami parlamentu lub rządu oraz ambasad swoich krajów. Wśród gości zaproszonych na oficjalne zakończenie edycji Programu 2001/2002 była Irena Kirkland, wdowa po patronie Programu. W kolejnych latach byli to m.in. Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld, Bogdan Borusewicz, i in.

Program Kirkland Research
W 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda – Program Kirkland Research, będąca odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.
Stypendium przewidziane jest na okres od połowy września do końca stycznia (I semestr). Wspólne elementy z Programem Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, 2 zjazdach wszystkich stypendystów (XI i I) oraz opcjonalnie w szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda i ścieżce społeczno-kulturalnej.

Stypendyści w ramach programu Kirkland Research nie maja obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Obowiązuje ich indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu wszystkich stypendystów.

W obecnym roku akademickim 4 kolejne osoby z Ukrainy otrzymały stypendium Kirkland Research i studiuje na uczelniach w Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu. Wszyscy stypendyści Kirkland Research mają tytuł doktora i pracują jako wykładowcy na uczelniach wyższych Ukrainy.

 

 

KONKURS NA STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

KONKURS NA STYPEDNIA KIRKLAND RESEARCH W ROKU 2020

CELE I HISTORIA PROGRAMU

FAQ

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search