facebook_page_plugin

"Kirklandyści u Kirklandystów" – Konkurs dla Absolwentów

W ramach wspierania działań poststypendialnych Absolwentów Programu Kirklanda ogłaszamy drugą edycję konkursu na wizyty studyjne.

REGULAMINZależy nam na wzmacnianiu Waszej współpracy oraz wymiaru praktycznego Waszych działań. Dlatego chcemy, żebyście mieli szansę podzielić się z innymi absolwentami PK wiedzą i doświadczeniem ze swojej dziedziny – poprzez pokazanie Waszych osiągnięć, sposobu pracy, zastosowanych przez Was wdrożeń itp. Zakres możliwości jest dość szeroki, ponieważ zależy nam na tym, abyście jak najlepiej dopasowali taką wizytę do Waszych potrzeb, do tego, co uważacie za cenne i ciekawe w Waszej pracy – oraz do potrzeb odbiorców.

KONKURS NA REALIZACJĘ WIZYTY STUDYJNEJ
Przez „wizytę studyjną” rozumiemy krótkie spotkanie (3-5 dni) dla małej grupy (2-6) osób pracujących w podobnym obszarze/specjalności. Wizyta studyjna jest możliwością przyjęcia w swojej instytucji/organizacji Absolwentów Kirklanda; możliwe jest odwiedzenie pokrewnych instytucji w Waszym mieście, zaproszenie innych ekspertów zainteresowanych współpracą w danej dziedzinie.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ORGANIZACJĘ WIZYTY?
Każdy absolwent Programu Kirklanda (osoba, a nie instytucja), który mieszka w jednym z krajów objętych Programem Kirklanda i chce pokazać swoją organizację/instytucję innym Absolwentom Programu, wymienić się doświadczeniem z danej dziedziny etc. Środki na organizację wizyty są przyznawane i rozliczane imiennie.

KIEDY TRZEBA ZREALIZOWAĆ PROJEKT?
Od 29 października 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Zależy nam, żeby pierwsze wizyta odbyły się w sezonie jesienno-zimowym tego roku. W ofercie należy zaproponować możliwe terminy wizyty. Sprawozdanie i rozliczenie należy dostarczyć w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu

CO JEST CELEM WIZYTY?
Nawiązanie i zacieśnianie współpracy między Absolwentami działającymi w pokrewnych obszarach
Budowanie sieci absolwenckiej czy nawet zespołu do wspólnych projektów;
Wymiana informacji i dobrych praktyk między Absolwentami PK. Etc.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
Zaproszenie ekspertów z danego obszaru.
Zaproszenie ekspertów z różnych obszarów, którzy pomogą rozwiązać konkretny problem.
Prezentacja osiągnięć.
Prezentacja procedur, wdrożeń i rozwiązań stosowanych przez organizacje/instytucje zajmujące się w danym regionie omawiana dziedziną. Etc.

O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ?
W ramach konkursu oferujemy możliwość dofinansowania wizyty studyjnej w wysokości 3000 - 5000 tys. Dysponujemy ogólną kwotą 20 000 zł, co pozwoli na dofinansowanie 4-6 wizyt. Dofinansowanie to obejmuje również połowę kosztów dojazdu uczestników (pod warunkiem, ze zakupią bilety miesiąc przed terminem wizyty).

CO MOŻNA FINANSOWAĆ? PRZYKŁADOWO:
Przejazdy grupy po mieście
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Koszty zaproszenia eksperta – w tym dojazd.
Koszty administracyjne oraz koszty niezwiązane merytorycznie z projektem wizyty (koszty „rozrywkowe” wycieczek, zwiedzania, wstępów do muzeów etc.) nie mogą przekroczyć 10 procent całości dofinansowania.
UWAGA: Uczestnicy wizyty sami organizują swój dojazd na miejsce wizyty. W ramach kosztów wizyty przewidziane jest dofinansowanie 50% kosztów dojazdów uczestników pod warunkiem przedstawienia biletu na miesiąc przed terminem wizyty i zatwierdzenia go przez Fundację.

DODATKOWE FINANSOWANIE:
Wysokość dofinansowania raczej uniemożliwia realizację wizyty studyjnej bez dodatkowego wkładu – ale wkład własny nie jest wymogiem formalnym. Przewidujemy, że wkładem własnym może być praca, tańsze lub darmowe noclegi (np. w domach Absolwentów); także wkład uczestników – np. wyżywienie we własnym zakresie.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA?
Projekt musi być zgłoszony pisemnie w języku polskim lub angielskim i przesłany na adres: joanna.stanislawska@kirkla>nd.edu.pl

Opis projektu musi zawierać w punktach następujące informacje:
1. dane osoby zgłaszającej projekt (imię, nazwisko, rocznik stypendium, kraj obecnego zamieszkania, dane kontaktowe)
2. tytuł projektu i daty realizacji
3. cele projektu, jego adresaci i oczekiwane rezultaty
4. opis działań
5. krótką ofertę – skrócony opis projektu, który będziemy mogli opublikować na stronie absolwentów na FB. Oferta powinna zawierać podstawowe informacje, przedstawione w taki sposób, aby osoby zainteresowane udziałem mogły na tej podstawie wybrać, w którym projekcie chcą uczestniczyć. W osobnym akapicie prosimy wyraźnie opisać, kogo zapraszacie – jaki profil powinni mieć uczestnicy projektu.
6. budżet
Do wniosku należy dołączyć link do swojego profilu w serwisie Linked in

MOŻLIWOŚC KONSULTACJI
W razie pytań prosimy mailowo umówić się na konsultację telefoniczną, przez messangera lub przez skype’a z Joanną Stanisławską (
joanna.stanislawska@kirkl>and.edu.pl lub z Anną Jakowską (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.u.pl).

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
1. Ocena formalna i merytoryczna nadesłanych zgłoszeń
2. Doprecyzowanie warunków przeprowadzenia wizyty studyjnej z wybranymi oferentami
3. Ogłoszenie wybranych ofert – nabór uczestników wśród Absolwentów Programu (zgłoszenie na tym etapie uznajemy za wiążące).
4. Końcowa kwalifikacja – komisja wybiera wizyty zakwalifikowane do realizacji uwzględniając zainteresowanie uczestników.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM KONKURSU
lipiec 2018 – ogłoszenie konkursu na FB
Do 15 września 2018 r. – termin nadsyłania ofert
15 września – 8 października 2018 r. – doprecyzowanie projektów z oferentami
8–22 października 2018r. – zgłoszenia absolwentów na wybrane wizyty studyjne. Absolwenci, którzy mieszkają w jednym z krajów objętych Programem Kirklanda, będą wybierać spośród wybranych przez komisję ofert zaprezentowanych w grupie absolwentów na FB.
29 października 2018 r. – ogłoszenie wizyt przyjętych do realizacji.
Do końca czerwca 2019 r. – realizacja wizyt studyjnych.

regulamin button

Archiwum aktualności:

Spotkanie absolwentów pierwszego rocznika w Wilnie

W dniach 18-20 października w Wilnie, z okazji jubileuszu 18 lat uczestnictwa w Programie Kirklanda spotkali się przedstawiciele absolwentów rocznika 2001-2002, pierwszego rocznika Programu (po pilotażowym roczniku 2000-2001).

Więcej…

Inauguracja roku stypendialnego Programu Kirklanda – 20 edycja programu

20 września 2019 w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego jubileuszowej 20 edycji Programu im. Lane’a Kirklanda oraz czwarta edycja Programu Kirkland Research. Stypendystów przywitał prof. Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza -  prof. Ryszard Naskręcki oraz Zastępca Dyrektora wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania – Anna Wawdysz. Wykład inauguracyjny na temat transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 roku, wygłosił prof. Paweł Churski.

Więcej…

Spotkanie „trzech pokoleń” Kiklandystów w Tarnopolu

24 sierpnia odbyło się tradycyjne spotkanie „trzech pokoleń” Kiklandystów. Po raz pierwszy spotkanie zostało zorganizowane w Tarnopolu, w Centrum Nauki, które zostało założone przez uczestników programu Study Tours to Poland dla Studentów.

Więcej…

Zakończenie roku stypendialnego

27 czerwca w Pałacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się uroczyste zakończenie 19. edycji Programu Kirklanda. Gościem honorowym była prof. Anna Fornalczyk, która wygłosiła wykład poświęcony „Osiągnięciom i zaniechaniom polskiej transformacji”.

Więcej…

Krasnal Kirklandysta w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego!

31 maja rodzina Kirklandystów powiększyła się o małego krasnala, a rodzina wrocławskich krasnali - o małego Kirklandystę.

Więcej…

Misja edukacyjna w Uzbekistanie i Tadżykistanie

Na przełomie kwietnia i maja mieliśmy kolejną okazję, by prezentować Program Kirklanda w krajach, które niedawno dołączyły do grona naszych odbiorców: w Uzbekistanie i Tadżykistanie.

Więcej…

Podsumowanie III etapu rekrutacji

Zakończył się drugi etap rekrutacji do Programu Kirklanda 2019/202, możemy już w związku z tym zaprezentować krótkie posumowanie rozmów rekrutacyjnych, które w tym roku odbyły się aż w sześciu krajach.

Więcej…

Spotkanie z przedstawicielami białoruskich uczelni

9 kwietnia w Ambasadzie RP w Mińsku spotkaliśmy się z przedstawicielami białoruskich uczelni, w tym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego,

Więcej…

Oświadczenie

Pod koniec ubiegłego tygodnia dotarła do nas informacja, że jeden ze stypendystów Programu Kirklanda został zaatakowany w trakcie jazdy autobusem w Warszawie. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji –

Więcej…

Grant Fundacji Kościuszkowskiej dla absolwenta Programu Kirklanda

25 marca otrzymaliśmy wyniki konkursu dla Absolwentów Kirklanda na udział w Programie “Exchange to the U.S", organizowanym przez Fundację Kościuszkowską.

Więcej…

Kirkland 2019/2010 competition - interviews

Dear Candidates! The commission has already verified your applications and very soon you'll receive an e-mail with the information whether you made it to the last stage of the competition. 

Więcej…

Rozpoczął się drugi etap rekrutacji do Programu Kirklanda 2019/2020

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim kandydatom za złożone aplikacje. Z radością dzielimy się informacją, że otrzymaliśmy zgłoszenia ze wszystkich jedenastu krajów objętych Programem! 

Więcej…

Do 1 marca można ubiegać się o Stypendium Kirklanda 2019/2020!

1 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń na Stypendia Kirklanda oraz Kirkland Research 2019/2020!

Więcej…

Warszawski zjazd Kirklandystów

13-15 lutego odbył się drugi zjazd Kirklandystów rocznika 2018/2019, tym razem miastem goszczącym stypendystów była Warszawa.

Więcej…

Wręczenie dyplomów stypendystom Kirkland Research 2018/2019

25 stycznia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom Kirkland Research.

Więcej…

Szkolenie z pisania prac naukowych

26 stycznia stypendyści Programu Kirklanda wzięli udział w całodniowym szkoleniu "Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego". Szkolenie odbyło się w biurze Fundacji Liderzy Przemian 

Więcej…

Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2019/2020!

Do 1 marca trwa rekrutacja do Programu Kirklanda na rok akademicki 2019/2020! 

Więcej…

Konferencja absolwentów w Kijowie

15-14 grudnia w Kijowie odbyła 12 już konferencja organizowana przez Ambasadę RP w Kijowie, która zgromadziła niemal stu absolwentów różnych polskich programów stypendialnych, w tym aż czterdziestu absolwentów Programu Kirklanda.

Więcej…

Zapraszamy na grudniowe spotkanie informacyjne w Tbilisi

20 grudnia w Tbilisi odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działań Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda w kontekście współpracy między Gruzją a Polską.

Więcej…

Program Kirklanda w Uzbekistanie - relacja z wizyty

24 listopada Urszula Sobiecka, Dyrektor Programu Kirklanda oraz Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian udały się do Uzbekistanu, by spotkać się z tamtejszymi partnerami Fundacji, by nawiązać współpracę z Uniwersytetami i instytucjami oraz promować stypendium Kirklanda wśród potencjalnych kandydatów. Wizyta miała związek z tegorocznym objęciem Uzbekistanu przez Program Kirklanda.

Więcej…

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search