facebook_page_plugin

Kirklandyści spotkali się z Europosłanką Krystyną Łybacką

7 maja ośmioro Kirklandystów z Ukrainy i Gruzji wzięło udział w spotkaniu z Panią Krystyną Łybacką, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Ponad półtoragodzinna rozmowa poświęcona była głównie sprawom związanym z działaniem instytucji europejskich, dyskutowano także o Programach Erasmus +, Horyzont 2020 czy Planie Junckera.

Podczas spotkania Pani Poseł opowiedziała między innymi o swoim udziale w pracach nad przygotowanym właśnie raportem nt. modernizacji edukacji w Unii Europejskiej, nad którego przyjęciem głosować będzie Parlament Europejski podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Rozmawiano również o kwestiach związanych z wyrównywaniem szans w zakresie edukacji, polityce społecznej, a także o znaczeniu procesu bolońskiego. Stypendyści dzielili się natomiast się z Panią Poseł Krystyną Łybacką swoimi doświadczeniami dotyczącymi pobytu w Polsce.

31956580_1894749647226071_4056633852733423616_n.jpg

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. 

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search