facebook_page_plugin

Solidarność bezpieczeństwa w regionie Bałtycko-Czarnomorskim

Z inicjatywy Iriny Vereshchuk, Absolwentki Programu Kirklanda, 23 lutego 2018 roku w Kijowie odbyło się IV Forum Bałtycko-Czarnomorskie, którego głównym tematem była „Solidarność bezpieczeństwa w regionie bałtycko-czarnomorskim jako strategia konsensusu dla Wielkiej Europy”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich.


W konferencji uczestniczyli byli prezydenci i mężowie stanu krajów regionu bałtycko-czarnomorskiego. Ukrainę zaprezentowali: Leonid Krawczuk, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko, Białoruś - Stanisław Szuszkiewicz, Łotwę - Valdis Zatlers, Mołdawię - Peter Lucinschi, Rosję - Giennadij Burbulis, Rumunię - Emil Constantinescu.

Podczas forum byli prezydenci omówili aktualne problemy bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, łamania prawa międzynarodowego, nieefektywności podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa na świecie i w Europie, w tym które przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz dokumentach programowych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Uczestnicy forum zwrócili uwagę na sytuację w regionie bałtycko-czarnomorskim, w tym na zagrożenia ingerencji w wewnętrzne sprawy państw regionu, działania w celu ich destabilizacji oraz konfrontacyjne zachowania poszczególnych liderów i sił politycznych. Istotne stają się kwestie wartości i celów współpracy w regionie bałtycko-czarnomorskim  oraz  tworzenia nowej europejskiej strategii pokojowej.

Zabrane grono polityków i ekspertów sformułowało postulaty nowego podejścia do bezpieczeństwa regionalnego i podstawowych zasad koncepcji dobrosąsiedzkiej współpracy. Zaproponowano nowe narzędzia wyjścia z kryzysu i mechanizmy dialogu w celu wzmocnienia zaufania oraz przeciwdziałania wspólnym zagrożeniom.
Rezultatem forum było oświadczenie byłych prezydentów skierowane do rządów i społeczności międzynarodowej z propozycjami nowej strategii bezpieczeństwa, której celem jest rozwiązywanie konfliktów na Ukrainie oraz w regionie bałtycko-czarnomorskim.


W 2016 roku dr Iryna A. Vereshchuk z pomocą organizacyjną Natalii Zubchenko (absolwentki Programu 2015/2016) powołała do życia Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich. Centrum ma na celu stworzenie platformy odpowiedzialnej dobrosąsiedzkiej współpracy i wypracowanie nowoczesnych narzędzi osiągania konsensusu w Regionie. Do tej pory Centrum zorganizowało trzy Fora, które były miejscem spotkania i dyskusji dla „Rady Starszych” – doświadczonych polityków i ekspertów regionu. 

fORUM bc 2018 1

Fotografie nadesłane przez Natalię Zubchenko.

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. 

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search