ZJAZD STYPENDYSTÓW W LUBLINIE

TAJA PLAKHUTAOd 10 do 12 maja trwały obrady stypendystów Programu Kirklanda rocznika 2016/17. Gospodarzem odbywającego się w Nałęczowie i Lublinie zjazdu jest Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie z Koordynatorem i Grupą Lubelską PK na czele. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dr. hab. Wojciecha Janickiego z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej, UMCS, pt.: „Konflikty globalne – co nas czeka”. Rozmawialiśmy też o perspektywach współpracy po zakończeniu programu stypendialnego.

Gościem zjazdu jest absolwentka PK 2003/04 Elena Vetrova, która opowiedziała nam o działaniach swojej organizacji w budowie szlaków turystycznych na Białorusi i dzieliła się swoim doświadczeniem powrotu i działań po zakończeniu stypendium. Stypendyści prezentowali stan swoich prac – m.in. nt. systemu opieki zdrowotnej zdrowotnego, małego ruchu przygranicznego, bezpieczeństwa humanitarnego, jednostek samorządu terytorialnego, dziedzictwa kulturowego oraz roli biegłego w orzecznictwie sądowym i zwyczaju w prawie zobowiązań.  A po obradach – zwiedzanie Kazimierza Dolnego, rejs statkiem po Wiśle i zwiedzanie Lublina.
Intensywnie, prawda? A to przecież niecałe trzy dni...